Trénuj doma od 27.4 do 3.5.

1. Trénuj s bráchou, trénuj s tátou, trénuj s mámou – Zacvič si v úterý

 

2. Rytmizace pohybu – švihadlo – zaskákej si každý den aspoň pět minut

Různé varianty skákání přes švihadlo na zvolený hudební podkres

VARIANTY

– snožmo, vajíčko, boxer, koníček
– pomalu, středně, rychle, střídání rychlosti
– s meziskokem, bez meziskoku
– na místě, v běhu

 

3. Lifekinetik – přihrávky placírkou – budeš cvičit v pondělí. ve středu – 4 série po 45 sukendách

Hráč drží v každé ruce tenisový míček a současně si s nimi pohazuje. Do toho si přihrává míč po zemi o zeď.

 

4. Zvířata – ve středu a v pátek se proměň ve zvířátka

– kachna
– tygr
– boční krab
– krab
– krab II
– pštros
– ještěrka

5. Brouk na zádech – brouka budeš předvádět v pondělí a ve čtvrtek

Popis cvičení

– Poloha v lehu na zádech
– Napřímená záda
– Horní i dolní končetiny pokrčené ve všech kloubech
– Dýchání do břicha

KLÍČOVÉ BODY

– napřímená záda a zpevněný trup po celou dobu cvičení
– centrované postavení kořenových kloubů
– hlava v prodloužení páteře po celou dobu cvičení

VARIANTY

– hráč drží ve výdrži
– hráč vzpažuje střídavě horní končetiny
– hráč natahuje střídavě dolní končetiny
– hráč vzpažuje současně horní končetiny
– hráč natahuje současně dolní končetiny

 

6. Nadhazovačka křížem – ve čtvrtek si zacvič jako Marc-André Ter Stegen

Brankář stojí přirozeně ve stoji mírně rozkročném, uchopí míč ležící na středu mezi nohama jednou paží před a druhou za tělem. Míč si nadhazuje ve vzduchu tak, aby mu nespadl na zem, přičemž musí současně rychle vyměnit obě paže.