Projekty FK Protivín přináší finance pro sportování mládeže

Několik projektů, které FK Protivín v tomto roce podal, přineslo opět finance na další rozvoj protivínských fotbalových mládežnických mužstev. V roce 2021 byly podpořeny tyto projekty: „Můj klub“, dotační titul vyhlášený NSA. Byl zaměřený na práci s mládeží.  FK získal finance na odměny mládežnických trenérů, na jejich další vzdělávání, na pokrytí nákladů na pronájmy tréninkových ploch, startovné na turnajích a nákup sportovního materiálu. Vzhledem k jarnímu lockdownu se samozřejmě snížily náklady na pronájmy a startovné, proto klub využil finance zejména na dokoupení dresů a sportovních pomůcek.

I v projektu u Nadace ČEZ, „Podpora mládežnických družstev FK Protivín“ již podle názvu zaměřeného taktéž na práci s mládeží, byl klub úspěšným žadatelem. V rámci tohoto projektu získal klub finance zejména opět na trenéry, nákup dresů a tréninkových pomůcek, na další pronájmy ploch.

FK Protivín byl úspěšný u dotačních titulů Jihočeského kraje. Z jeho rozpočtu byly podpořeny dva projekty: „Zlepšování podmínek pro další rozvoj mládežnického fotbalu v Protivíně“, který stále probíhá a bude ukončen v červnu 2022. I tento projekt řeší náklady mládežnických týmů. Jsou z nich hrazeny zejména náklady na poháry, medaile a úhrady rozhodčích na mládežnických turnajích, startovné na dlouhodobých zimních halových turnajích nebo tréninkové pomůcky.

FK Protivín se neustále snaží formou takovýchto projektů získávat finance na zlepšování podmínek pro sportování svých členů. Bez dotačních titulů by náklady na chod klubu byly neúnosné a tyto výše uvedené výdaje by klub musel přesunout na rodiče nebo by je vůbec nerealizoval.

Zobrazit zdrojový obrázek