PRO RODIČE

 

OVLÁDÁNÍ MÍČE

 

Práce s míčem – kotníčky

 

Práce s míčem – Vedení míče stažením a posunutím nártem

Práce s míčem – Našlapávačky

Vedení míče – Slalom

Vedení míče- Vedení míče jednou nohou

 

Vedení míče – Vedení míče na vodičem

 

Vedení míče – Vedení míče se změnou směru

Kličky – Přešlapovačka

Kličky – Klička za patou

Kličky – Zidanovka

Kličky – Stahovačka

Kličky – Přešlapovačka jednou nohou

Kličky – Převalovačka

Našlapovačka

ping-pong

rolování pata-špička (žehlička)

 

véčko

rolování vnitřní-vnější (žehlička do strany)

křižné véčko

Výpadovka (klamačka-šajtlička)

převalovačka

Coerver coaching – domácí cvičení

 

Coerver Coaching – Ball Master – ovládání míče

Coerver Coaching – Mirror Moves – klamavé pohyby

Coerver Skills – Star Models

Just football Academy