Archiv rubriky: Aktuality

Jihočeský kraj podpořil projekt FK Protivín

FK Protivín ukončil a vyúčtoval projekt „Zlepšování podmínek pro další rozvoj mládežnického fotbalu v Protivíně“ v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti mládeže, výkonnostního sportu a parasportu Jihočeského kraje. Tento projekt řešil náklady mládežnických týmů. Z dotačního titulu byly hrazeny zejména náklady na odměny trenérů, startovné na turnajích mládeže, pronájmy tréninkových ploch, pronájem dopravy nebo tréninkové pomůcky a míče.

 

FK Protivín vylepšil sportovní areál

V zimních měsících došlo k několika vylepšením v kabinách na hřišti. Již dříve jsme psali, že během podzimu bylo dokončeno podkroví, kde vznikly 2 nové kabiny pro mládežnická mužstva. Ty byly vybaveny novým nábytkem, který byl zakoupen z podpory Nadace ČEZ. Získání podpory bylo podmíněno splněním sportovních aktivit v rámci aplikace Pomáhej pohybem. Za pomoc našemu projektu z řad známých i neznámých sportovců znovu mnohokrát děkujeme.

Místo pro psaní zápisů bylo přesunuto do kulturnějších prostor a vybaveno moderní počítačovou technikou. Pro větší komfort všech návštěvníků sportovního areálu byla provedena rekonstrukce rozhlasového zařízení.

 

 

Projekty FK Protivín přináší finance pro sportování mládeže

Několik projektů, které FK Protivín v tomto roce podal, přineslo opět finance na další rozvoj protivínských fotbalových mládežnických mužstev. V roce 2021 byly podpořeny tyto projekty: „Můj klub“, dotační titul vyhlášený NSA. Byl zaměřený na práci s mládeží.  FK získal finance na odměny mládežnických trenérů, na jejich další vzdělávání, na pokrytí nákladů na pronájmy tréninkových ploch, startovné na turnajích a nákup sportovního materiálu. Vzhledem k jarnímu lockdownu se samozřejmě snížily náklady na pronájmy a startovné, proto klub využil finance zejména na dokoupení dresů a sportovních pomůcek.

I v projektu u Nadace ČEZ, „Podpora mládežnických družstev FK Protivín“ již podle názvu zaměřeného taktéž na práci s mládeží, byl klub úspěšným žadatelem. V rámci tohoto projektu získal klub finance zejména opět na trenéry, nákup dresů a tréninkových pomůcek, na další pronájmy ploch.

FK Protivín byl úspěšný u dotačních titulů Jihočeského kraje. Z jeho rozpočtu byly podpořeny dva projekty: „Zlepšování podmínek pro další rozvoj mládežnického fotbalu v Protivíně“, který stále probíhá a bude ukončen v červnu 2022. I tento projekt řeší náklady mládežnických týmů. Jsou z nich hrazeny zejména náklady na poháry, medaile a úhrady rozhodčích na mládežnických turnajích, startovné na dlouhodobých zimních halových turnajích nebo tréninkové pomůcky.

FK Protivín se neustále snaží formou takovýchto projektů získávat finance na zlepšování podmínek pro sportování svých členů. Bez dotačních titulů by náklady na chod klubu byly neúnosné a tyto výše uvedené výdaje by klub musel přesunout na rodiče nebo by je vůbec nerealizoval.

Zobrazit zdrojový obrázek

 

Spolupráce Partnerských klubů roste                                                                                                                                                       Již druhým rokem rozvíjí Akademie Dynama ČB iniciativu spolupracovat s kluby z okolí. Dnes je těchto partnerských klubů včetně Dynama celkem 16. Jedním z nich je i FK Protivín. V rámci spolupráce mají kluby možnost využít pro své děti, rodiče, trenéry, celou řadu možností, námětů, inspirací a aktivit.

Letos na podzim proběhla již dvě setkání, a to v Mokrém a v Ševětíně, v listopadu se připravuje v Borovanech, kde také proběhne praxe na vybrané téma. Některé kluby včetně toho našeho využily možnost ukázkového tréninku, kdy trenéři Dynama přijeli do jejich areálů a s jejich dětmi odvedli ukázkový trénink, včetně diskuzí s rodiči a trenéry. V tréninkovém centru na Složišti se uskutečnily turnaje partnerských klubů, kterých jsme se také zúčastnili, a které budou na jaře pokračovat na hřištích ostatních klubů. Mimo jiné mají kluby k dispozici nafukovací halu, kterou mohou v zimě využít pro pořádání turnajů mezi sebou.

Jako jednou z dalších možností aktivit byl upořádán trénink pro děti partnerských klubů na hlavním stadionu Dynama na Střeleckém ostrově pod umělým osvětlením a pod vedením trenérů Dynama. Z protivínských benjamínků se této akce zúčastnili Filip David, Vašek Schánilec, Jirka a David Bízkovi. Nejprve si děti prohlédly útroby stadionu, kde mohly vidět zázemí A týmu. Prohlídku vedl bývalý hráč Dynama a manažer A týmu Ivo Táborský. Tréninku se aktivně zúčastnili i hráči A týmu Patrik Hellebrand, Lukáš Havel, Max Talovierov a Patrik Čavoš, se kterými se děti mohly vyfotit, nechat si podepsat kartičku nebo je obehrát ve hře. Mezitím, co si děti užívaly trénink, se i rodiče mohli podívat do šatny, také za účasti Iva Táborského.    Trénink na Střeleckém ostrově byl pro děti zaručeně velkým zážitkem, na který jen tak nezapomenou. Kluci byli nadšení z celého tréninku, prohlídky stadionu a také přítomnosti hráčů A-týmu. Pro všechny –  děti, rodiče a zástupce klubu to byl velký zážitek.

Rostislav Helštýn, šéftrenér přípravek Dynama, nastínil další možnosti spolupráce: „Plánujeme další podobně zaměřené akce, které mají za cíl podpořit motivaci dětí v menších oddílech hrát fotbal a trénovat. Partnerské kluby mají k dispozici v podstatě totožné know-how, jaké využíváme v Dynamu, mají možnosti rozvíjet spolupráci s rodiči podobně, jako je tomu u nás nebo startovat svoje školičky na podobných principech, žádná iniciativa nezůstane bez naší odezvy.“

Turnaj mladší přípravky v Č. Budějovicích

Turnaj sehráli naši benjamínkové bez několika opor, ale nahradili je bojovností a výsledkem bylo konečné velmi pěkné 4. místo.

Zápasy skupina – 1. Místo

Protivín – Slavia ČB 1:1 Branky: Petr Říha

Protivín – Nové Hodějovice 4:2 Branky: Kačka Polanská, Niki Čech, Jirka Cvrček 2x

Protivín – Mokré A 3:1 Branky: Jirka Cvrček, Radek Vojík, Máara Gocala

Protivín – Čtyři Dvory 3:1 Branky: Kačka Polanská 2x, Zdeňka Sládková

Zápasy skupina o konečné umístění

Protivín – Mokré A 0:1

Protivín – Dynamo ČB 2:9 Branky: Kačka Polanská 2x

Protivín – Slavia ČB 4:3 Branky: Jirka Cvrček, Zdeňka Sládková, Radek Vojík, vlastní

 

 

Ukázkový trénink na fotbalovém hřišti

Ve středu 22.9. v 16.30 se uskuteční trénink  žáků a přípravek našeho klubu pod vedením mládežnických trenérů SK Dynamo Č. Budějovice. Jeho náplní budou tréninková herní cvičení pro přípravky, práce s míčem pro mladší žáky a tréninková cvičení pro brankáře.                                                      Tato akce je součástí navázané spolupráce SK Dynama Č. Budějovice s partnerskými kluby v regionu. Jednou z dalších je seminář trenérů s praktickými ukázkami první pomoci při možných nejběžnějších úrazech při fotbale, která se koná 20.9.od 16.00 na hřišti v Mokrém

Rekonstrukce podkroví ve fotbalových kabinách

Fotbalový klub realizoval další opravu ve sportovním areálu. V podkroví fotbalových kabin byly vybudovány další dvě místnosti. Větší z nich bude sloužit jako kabina pro mládežnická mužstva, v té menší bude kancelář klubu.

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Jihočeského kraje v rámci dotačního titulu “Podpora sportu”.

 

DO VV OFS PÍSEK BUDE KANDIDOVAT ZA FK PROTIVÍN ING. RADEK SLAVÍČEK

Na blížící se lednovou volební valnou hromadou OFS Písek reagoval také FK Protivín.  Zástupci FK Protivín se shodli s činovníky partnerských klubů z Písku, Milevska, Čimelic,  Semic a Hradiště  na společné nominaci kandidátů do výkonného výboru Okresního fotbalového svazu. FK Protivín se ztotožňuje se slovy předsedy FC Písek Leoše Gornického:

„Na pozici předsedy OFS Písek podpoříme stávajícího předsedu Michala Řezáče. I přesto, že působí ve funkci posledních 8 let, obecně panuje s jeho činností spokojenost, a to napříč fotbalovými kluby na Písecku. To je hlavní důvod, nechceme za každou cenu bořit něco, co funguje. Zároveň požadujeme, aby předseda OFS Písek byl reprezentantem všech 32 klubů okresu a vždy hlasoval dle jejich většinového názoru.

Do výkonného výboru navrhuje šestice spřátelených oddílů tyto kandidáty: Ing. Radek Slavíček – Protivín, Zbyněk Vácha – Božetice, Filip Breibisch – Semice, Josef Košatka – Kluky, Roman Šimek – fotbalová evoluce, Petr Janda – Písek. Společně se chceme zasadit o vytvoření týmu lidí na OFS Písek, kteří by navazovali na započatou práci, byli aktivní a navíc by přinesli své myšlenky, potřeby ze svých klubů a realizovali je ve prospěch všech mužstev OFS Písek. A to ať už po sportovní, organizační nebo ekonomické stránce. Jedná se o časově náročnou práci a my jsme přesvědčeni, že námi navržení kandidáti tato kritéria splňují“.

Na přípravné schůzce klubů Písecka jsem nepřijal návrh na předsedu OFS Písek. Přestože si tohoto návrhu velmi vážím a beru jej jako ocenění mé funkcionářské práce, nejsem přesvědčen o tom, že bych tuto funkci vykonával dobře a hned na schůzce jsem se to snažil vysvětlit. Proto jsem rád, že návrh výše zmiňovaných klubů odpovídá naší představě o složení okresního výkonného výboru. Jedná se o skupinu lidí, ve které jsou již zkušení funkcionáři a mezi ně přicházejí noví, mladí, s vizí do budoucnosti, se snahou o další zvyšování úrovně fotbalu v okresu Písek.

Za FK Protivín bude do výkonného výboru OFS Písek kandidovat Ing. Radek Slavíček. Pracoval v něm již v minulém volebním období. Je dlouholetým členem výboru FK Protivín.  Za dobu svého působení v klubu pracoval jako trenér a manažer od mládežnických týmů po mužstvo protivínské rezervy, je tedy klubům okresu dostatečně známý. V nastávajícím roce bude ve FK Protivín vykonávat funkci sekretáře. Jeho zkušenosti, názory, ale především pracovitost a férovost jsou tím hlavním, kvůli čemu je naším kandidátem.

Za výbor FK Protivín Václav Křišťál